Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Проведе се заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Околна среда “ 2021-2027

Проведе се заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Околна среда “ 2021-2027

17.03.2023
Проведе се заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Околна среда “ 2021-2027

По време на днешното заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Околна среда”, беше приет окончателният вариант на програмата за 2023 г. В оставащата част от годината ще бъдат обявени за финансиране 22 процедури на обща стойност над 2,5 милиарда.

Най-важен за българските общини е проект за изработване на модели за оптимизиране на процеса на управление на битовите отпадъци. Този проект ще изработи нов и по-справедлив модел за такса битови отпадъци, базирана на количеството генериран отпадък от гражданите и бизнеса. Нашият представител Донка Михайлова, зам.-председател на УС на НСОРБ, кмет на община Троян очерта пред членовете на комитета предстоящите трудности и предизвикателства пред проекта. Та изрази и готовност за партньорство по темата с бизнеса, което поиска Стопанска камара. 

Одобрен беше и проектът на методология и критерии за оценка на проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Модели за оптимизиране на процеса на управление на битовите отпадъци от общините в България“ по Приоритет 2 „Отпадъци“ на ПОС 2021-2027 г.