Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Присъединете се към мрежата ,,Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“

Присъединете се към мрежата ,,Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“

22.11.2022
Присъединете се към мрежата ,,Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“

С проекта Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление се създава европейска мрежа от избрани на местно равнище политици, чиято цел е подобряване на комуникацията по въпросите на ЕС чрез безпрецедентен съюз между европейските структури и структурите на местното самоуправление.

Този проект ще даде възможност на местните политици да работят заедно и да разпространяват информация за свързани с ЕС теми, които вълнуват избирателите им на местно равнище. Той ще помогне и за подобряване на взаимодействието и насърчаване на дебатите за тези проблеми и бъдещето на Европа. Общата цел е да се подкрепи създаването на една наистина европейска обществена сфера.

За да се присъедините трябва само да попълните формуляра за кандидатстване, който ще намерите на следния линк: https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/call-applications_bg

След като станат членове на мрежата, от местните представители се очаква да участват в дебати с членове на избирателния си район и/или в местните медии, посветени на политическите инициативи и мерките, осъществявани от ЕС.

Можете да видите настоящите членове и партньори на мрежата тук: https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/members-and-partners_bg

Проектът се организира в тясно сътрудничество с Европейската мрежа на регионалните и местните съветници по въпросите на ЕС на Комитета на регионите.