×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Предизвикателствата пред общинската данъчна политика Пети национален форум на общинските данъчни експерти

Предизвикателствата пред общинската данъчна политика Пети национален форум на общинските данъчни експерти

23.09.2022
Предизвикателствата пред общинската данъчна политика Пети национален форум на общинските данъчни експерти