Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация

Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация

30.09.2022
Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация

В Държавен вестник бр. 78 от 30.09.2022г. е обнародвана Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация. Методиката е приета с Постановление на Министерски съвет на основание чл. 117а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

С Методиката за индексиране на разходите по договори, сключени при условията на ЗОП се регламентират редът и условията за индексиране на разходите за изпълнение на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство.

По настояване на НСОРБ, в обхвата на обнародваната Методика са включени рамковите споразумения за строителство. Отразено е и предложението на Сдружението в строителните дейности, по които ще се индексират цените да бъдат включени строителството на обекти от градската среда (паркове, междублокови пространства, детски и спортни площадки и друга прилежаща инфраструктура).

С пълния текст на Методиката може да се запознаете на: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=178473 и по-долу.