Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Отворена е регистрацията за присъствените обучения през септември, октомври и ноември 2022 г.

Отворена е регистрацията за присъствените обучения през септември, октомври и ноември 2022 г.

14.07.2022
Отворена е регистрацията за присъствените обучения през септември, октомври и ноември 2022 г.

Отворена е регистрацията за безплатните присъствени обучения през месеците септември, октомври и ноември  2022 г., които НСОРБ организира в рамките на проект „Повишаване знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“.

Общинските служители могат да се включат в планираните семинари чрез заявка на: https://forms.gle/tY4D6QjsZdhT1zwm7  

Темите, графикът и програмите на обученията можете да видите на https://www.namrb.org/bg/za-obshtinite/bezplatni-obutcheniya-2022.

Предлаганите обучения са с преобладаващо практическа насоченост и са предназначени за заместник-кметове, общински експерти и служители. Допустимо е участието и на служители от администрацията на кметствата, на общински предприятия, инспекторати и други вътрешни звена на общинската администрация. Участниците получават сертификат след успешно преминато обучение. Всички разходи за участие се поемат от НСОРБ, с изключение на пътните разходи на участниците, както и на разходите за шофьорите. Няма ограничения за броя общински експерти от една община.

Важно! В обученията не могат да участват служители, които вече са преминали присъствени или дистанционни семинари по същата тема. Съгласно изискванията на проекта, изборни лица не могат да участват в обучителните семинари.

Важно! Максималният брой участници в едно обучение е 25. Записването става по реда на постъпване на заявките. В случай, че с Вашата заявка се надхвърля максималния брой участници, ще получите обратна връзка за други възможни дати и места, на които ще се провеждат обучения по същата тема.

За допълнителна информация и съдействие, можете да се обръщате към Мария Иванова - m.ivanova@namrb.org,, 0889 621 804, Маруся Цветкова - m.tsvetkova@namrb.org., 0882 896 145 и Виктор Георгиев – v.georgiev@namrb.org, 0882 390 928.