Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | ОПРЧР ще подкрепя енергийно уязвимите домакинства

ОПРЧР ще подкрепя енергийно уязвимите домакинства

24.03.2023
ОПРЧР ще подкрепя енергийно уязвимите домакинства

На https://eufunds.bg/bg/node/12174 Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г (ОПРЧР) публикува за коментари проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г.

В проекта на ИГРП е включена една процедура за директно предоставяне на БФП на Агенцията за социално подпомагане.

Целта на процедурата „Подкрепа за семействата –SAFE“ е,   уязвимите семейства/ домакинства, получаващи месечни помощи съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца, да бъдат компенсирани за високото ниво на инфлация, вследствие на ръст в цените на петрола, газа и електричеството в резултат от военната агресия на Русия в Украйна. Предвижда се подкрепа, чрез изплащане на добавка на уязвими домакинства за посрещане на повишените разходи за потребление на енергия.

Бюджетът по процедурата е 44.3 млн. лв. Дата на обявяването й е май 2023 г., с краен срок за подаване на проектни предложения  юни 2023 г.

Заинтересованите страни могат да изпращат коментари на : hrdop2021-27@mlsp.government.bg  до 12 април.