Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Общините могат да кандидатстват за финансиране по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от ФСЗ

Общините могат да кандидатстват за финансиране по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от ФСЗ

27.09.2022
Общините могат да кандидатстват за финансиране по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от ФСЗ

Утвърдена е целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ през 2023 г. по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане.

Процедурата има за цел да подпомогне социалната дейност в общините чрез закупуване на нови, неупотребявани лекотоварни автомобили за разнос на храна до потребителите на услугата.

Програмата ще се изпълнява в периода от 26.09.2022 г. до 8.12.2023 г. в следните етапи:

Провеждане на процедура за кандидатстване и одобрение на проектни предложения:

  • Кандидатстване с проектни предложения – до 25.11.2022 г.;
  • Класиране и одобряване на проектни предложения – до 22.12.2022 г.;
  • Подписване на договор за съвместна дейност между ФСЗ и одобрените Бенефициенти – до 10.01.2023 г.;
  • Изпълнение на предвидените дейности в проектните предложения – не по-късно от 8.12.2023 г.

За финансиране могат да кандидатстват общини, които управляват Домашен социален патронаж и предоставят топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027.

Финансовият ресурс на целевата програма е 3 000 000 лв.

Допустимите дейности са закупуване на нов, неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж, притежаващ минимум следните характеристики:

  • обем на товарната зона: минимум 3,0 м3;
  • брой места: 1 + 1;
  • полезен товар – минимум 480 кг;
  • минимум 3 години гаранция;
  • покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране.

Повече информация може да бъде получена на адрес: София, ул. Триадица 2, Фонд „Социална закрила“, тел. 02 8119681, 8119401, 8119673.

Целевата програма и документите за кандидатстване са публикувани на: https://www.mlsp.government.bg/fond-sotsialna-zakrila - раздел Документи.