×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Обществено обсъждане на Териториалните планове за справедлив преход за областите Стара Загора, Перник и Кюстендил

Обществено обсъждане на Териториалните планове за справедлив преход за областите Стара Загора, Перник и Кюстендил

04.08.2022
Обществено обсъждане на Териториалните планове за справедлив преход за областите Стара Загора, Перник и Кюстендил

Обществено обсъждане на Териториалните планове за справедлив преход (ТПСП) на Република България за областите Стара Загора, Перник и Кюстендил.

Плановете са качени в Портала за обществени консултации на Министерски съвет за обществено обсъждане.

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7007

Регламент (ЕС) 2021/1056 на Европейския парламент и на Съвета oт 24 юни 2021 година за създаване на Фонда за справедлив преход (ФСП) определя като цел на ФСП да се смекчат неблагоприятните последици от климатичния преход, чрез подпомагане за най-засегнатите територии и работници и да се насърчи балансиран социално-икономически преход, като се предоставя целева финансова подкрепа.

В плановете трябва да бъдат посочени и начини за най-ефективно преодоляване на социалните, икономическите и екологичните предизвикателства в конкретните региони. Плановете се разработват на базата на изискванията на Фонда за справедлив преход при предварително зададена матрица.

Проектите на териториални планове за справедлив преход на допустимите за България региони на ниво NUTS3 са Стара Загора (и прилежащи общини), Кюстендил и Перник. Плановете се публикуват в съответствие с принципа за партньорство за коментари и реакции от всички заинтересовани страни.

Коментари, мнения и препоръки по предложените проекти могат да се изпращат на имейл адрес: e-energy@me.government.bg в срок до 16.08.2022 г.