Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Нисковъглеродно земеделие, европейско пространство за здравни данни и използването на пестициди в дневния ред на Комисията по природни ресурси на КР

Нисковъглеродно земеделие, европейско пространство за здравни данни и използването на пестициди в дневния ред на Комисията по природни ресурси на КР

23.11.2022
Нисковъглеродно земеделие, европейско пространство за здравни данни и използването на пестициди в дневния ред на Комисията по природни ресурси на КР

Комисията за природни ресурси (NAT) на Европейския комитет на регионите се събра на 22 ноември, за да обсъди и приеме становища относно „Регионални стратегии за адаптиране към нисковъглеродно земеделие“ и „Европейското пространство за здравни данни“. Те коментираха и регулациите на използване на пестициди“.

Българската делегация бе представлявана от кметовете на Белица – Радослав Ревански,  на Горна Оряховица – Добромир Добре, на Правец – Румен Гунински, на Раковски – Павел Гуджеров.

Председател на комисията NAT и кмет на португалския град Портимао Мария Празеш Гомеш подчерта, че Комисията има важна роля в изготвянето на конкретни предложения, които могат да укрепят устойчивостта на многобройните и разнообразни местни общности в Европа „от здравеопазването до селското стопанство, от туризма до гражданската защита“. Тя сподели, че множеството кризи ясно са показали, че „вместо да намаляваме амбициите си, трябва да положим още повече усилия за устойчиво развитие“.

През декември 2021 г. Комисията публикува съобщението относно въглеродните цикли, което представлява първата стъпка към прилагането на рамка на ЕС за сертифициране на поглъщането на въглерод. В проектостановището „Регионални стратегии за адаптиране към нисковъглеродно земеделие“ европейските местни и регионални власти подчертават жизненоважната роля на регионите и градовете за прилагането на Зелената сделка на място и за постигане на целта за въглеродна неутралност до 2050 г. Регионите участват пряко в разработването и изпълнението на стратегическите планове за Общата селскостопанска политика в много държави-членки и ще допринесат за насърчаване на устойчиви практики, които намаляват емисиите на парникови газове в селското стопанство. В светлината на техните ангажимент местните и регионалните власти изискват пълно участие в дискусията по въвеждането на сертификат на ЕС за въглеродно земеделие.

Докладчикът по становището Шене-Жирар от Франция каза: „Когато става дума за селско стопанство, новото европейско сертифициране трябва да възприеме системен подход, който взема предвид цялото стопанство, разглежда всички емисии на парникови газове, а не само въглеродния диоксид и интегрира силно социално, екологично и икономическо измерение, без да възпрепятства продоволствената сигурност на ниво ЕС“. Той допълни, че именно поради тази причина местните и регионалните власти трябва да бъдат в основата на управлението на сертифицирането, за да подкрепят разработването на проекти, съобразени с местните нужди и в съответствие с регионалните стратегии за климата.

Членовете на NAT подкрепиха предложението на Европейската комисия за Регламент за европейското пространство за здравни данни и подчертаха, че здравните услуги трябва да могат да се възползват от подобна информация, като същевременно се гарантира пълна защита на данните на пациентите.

Докладчикът по становището Даниела Компеан подчерта огромните ползи от Европейското пространство за здравни данни и допълни, че „принципът на субсидиарност в здравеопазването позволява предоставянето на висококачествена информация относно използването на услуги и позволява на експертите по здравна политика и изследователите да идентифицират пропуските между регионите/държавите-членки по конкретни показатели за обществено здраве, позволяващи разработването на здравни политики и програми, съобразени с местните нужди“.

В първото обсъждане по темата за пестицидите в контекста на Европейския зелен пакт и на стратегията „От фермата до вилицата“, членовете на КР подчертаха, че новите правила трябва да се съсредоточат повече върху токсичността на пестицидите, отколкото върху тяхното количество. Те подчертаха и необходимостта от по-добра дефиниция на „чувствителните зони“, за които европейският регламент от тази година въвежда забрана за употреба на всички продукти за растителна защита.

В края на заседанието бе направен и преглед на изпълнението на стратегията на ЕС за биоикономика на регионално ниво.