×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Набират се проекти по Програмата за Дунавския регион

Набират се проекти по Програмата за Дунавския регион

30.09.2022
Набират се проекти по Програмата за Дунавския регион

Обявена е първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2021 – 2027:  https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/first-call.

Поканата е насочена към проекти, фокусирани върху програмни приоритети 1 „По-умен Дунавски регион“, 2 „По-зелен, ниско въглероден Дунавски регион“ и 3 „По-социален Дунавски регион“ и конкретна цел 4.2: По-добро управление на сътрудничеството: Повишени институционални възможности за териториално и макрорегионално управление.

Набирането на проекти е във две фази / етапи:

  • Първи етап: заявяване на интерес чрез електронната Система за наблюдение на Програмата;
  • Втори етап: по успешно преминалите първия етап заявления се депозира формуляр за кандидатстване.

Допустими кандидати по поканата, са:

  • местни, регионални и национални публични власти;
  • органи, управлявани от публичното право;
  • международни организации, действащи съгласно национално или международно право;
  • частно-правни органи /нестопански организации и частни предприятия/ частни стопански организации/ - в т.ч. търговски камари, профсъюзи, неправителствени организации, частни предприятия.

Във всеки проект трябва да участват най-малко три партньора от три различни страни от обхвата на Програмата.

Крайният срок за подаване на проекти предложения е 14:00 ч. централно европейско време на 21 ноември 2022 г.

По Програмата през м. октомври ще се проведат четири онлайн семинара /уебинара/, за участие в които се изисква предварителна регистрация:

  • уебинар „Как да се използва електронната система за кандидатстване "Jems"?" - 13 октомври 2022 г., 10:30 ч. българско време;
  • уебинар „Как да изградим логика на интервенция?" - 13 октомври 2022 г., 14:30 ч. българско време;
  • уебинар „Годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион - пленарна сесия“ - 19 октомври 2022 г., 16:30 ч. българско време;
  • уебинар „Въпроси и отговори по първата покана за кандидатстване“ - 28 октомври 2022 г., 10:30 ч. българско време.

В Програма „Дунав“  2021 - 2027 г. участват 14 държави, 9 от които членки на ЕС (Австрия, България, Хърватия, Чехия, Унгария, в рамките на Германия - провинциите Баден-Вюртемберг и Бавария, Румъния, Словакия и Словения) и 5 ​​държави извън ЕС (Босна и Херцеговина, Молдова, Черна гора, Сърбия и Украйна с четири провинции: Черновицка област, Ивано-Франковска област, Закарпатска област, Одеска област). Бюджетът на Програмата 215 млн. евро.