×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Министерският съвет е приел Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация

Министерският съвет е приел Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация

21.09.2022
Министерският съвет е приел Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация