×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Местните ресурси като възможности за развитие на местните икономики – тема на дискусионен форум на Годишната среща на местните власти

Местните ресурси като възможности за развитие на местните икономики – тема на дискусионен форум на Годишната среща на местните власти

27.09.2022
Местните ресурси като възможности за развитие на местните икономики – тема на дискусионен форум на Годишната среща на местните власти

Вторият ден от програмата на Годишната среща на местните власти, 24 октомври, включва четири паралелни форума. Те ще бъдат посветени на дискусии и споделяне на добри практики в областта на устойчивото местно развитие и използване на икономическия потенциал на общините, внедряването на съвременни интелигентни решения в управлението на обществените системи на местно ниво.

Форум „Икономическо развитие чрез активиране на местните ресурси“ ще разгледа зараждането и развитието на успешните инициативи, водещите фактори за успеха и очакванията за подкрепа от държавата. Той се организира в рамките на проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП“, с участието на десетте пилотни общини – Банско, Белица, Брезово, Вълчи дол, Димитровград, Елена, Иваново, Левски, Лясковец и Момчилград. По темата ще се включат двама заместник-председатели на Управителния съвет на НСОРБ: Иво Димов, кмет на община Димитровград, и Донка Михайлова, кмет на община Троян.

Участниците във форума ще се запознаят с норвежкия опит. Държавната политика в подкрепа на местни иновации ще представи Кристиян Ларсен от Норвежка асоциация на местните и регионални власти

Успехите на малката норвежка община Лердал в опазване и използване на културно наследство за развитие на туризма, изграждане на индустриална зона и успешни междуобщински партньорства ще представят кметът Одун Мо и административният директор Гюн Лерой.

Онлайн ще се включи Нилс Асбьорн, HR директор на Norway’s Best. Той ще разкаже как Дружеството за развитие на дестинация Флам е успяло да превърне фиордното село в една от най-популярните туристически дестинации в света и решаващ фактор за туристическата индустрия на Норвегия. Успехът се дължи не само на зашеметяващата природа, но и на активността на местната власт, изградените атракции, предоставящи забавления през цялата година.

Няколко местни групи се противопоставят на закриването на станалата нерентабилна местна железница и поемат финансовия риск да я превърнат в туристическа линия. Общината финансира изграждане на кей за круизните кораби чрез своя фонд за развитие на бизнеса. Заинтересовани компании купуват и разширяват хотела в центъра, инвестират в цялото селото, за да се превърне в привлекателна туристическа дестинация.

Сега над милион туристи посещават Флом по суша и по море. Приходите от туризъм нарастват от 80 милиона норвежки крони през 1998 г. до почти 1 милиард през 2019 г. От десетте най-големи компании в общината седем са свързани с туризма. Значително се увеличава и населението.

Фокус в дискусиите ще бъде и българският опит – постигнати ли са очакваните резултати от прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“и как се активизира местният потенциал. Ще се включат директорът на Историческия музей в Исперих Емилия Германова, секретарят на НЧ „Проф. Асен Златаров 1927“ в с. Смилян Илия Годев и Методи Методиев, координатор на проект „SMART RURAL“, насочен към насърчаване на малките селища да разработват и прилагат “интелигентни” подходи и стратегии за развитие.

Възможностите за дългосрочно сътрудничество с Българската агенция за инвестиции ще представи нейният директор Богдан Богданов.