Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Корнелия Маринова, кмет на Ловеч: финансовата децентрализация поставя високи изиссвания към общините

Корнелия Маринова, кмет на Ловеч: финансовата децентрализация поставя високи изиссвания към общините

23.11.2022
Корнелия Маринова, кмет на Ловеч: финансовата децентрализация поставя високи изиссвания към общините
Предлаганите от НСОРБ промени  в данъчното облагане носят духа на справедливостта, коментира кметът на община Ловеч Корнелия Маринова по време на заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район, което се провежда в Ловеч. Тя припомни, че има огромни имоти, за които, според действащото законодателство, не се дължи данък, а в същото време има „данък колиба“.
Оставането на част от корпоративния данък и ДДФЛ в общините ще мотивира гражданите да бъдат по-активни при вземане на решения за развитието на регионите, смята кметът на Ловеч. Ограничените възможности на гражданите да изразяват своето мнение по важни за общността въпроси и невъзможноста на общините да удовлетворяват важни искания на обществеността до известна степен демотивират за активно участие в публичните процеси, подчерта Корнелия Маринова.
За да събудим тази активност за резултатен диалог с местната власт, е нужно гражданите и бизнеса реално и пряко да участват във формирането на ресурса, с който се реализират местните политики, каза кметът на Ловеч.
Тя обърна внимание, че оставането на част от данъците в общините е свързано и с повече изисквания към местната власт. Този механизъм придава по-голяма тежест на обществения контрол както по отношение на качеството на публичните услуги, така и по отношение на други разходи на публични средства – за инфраструктура, например. Това е и дисциплиниращ фактор за общините и би довело до израстване на администрацията.
Финансовата децентрализация е важна, защото тя гарантира, че общините ще разполагат с необходимия им ресурс, без да са длъжни да се съобразяват с разбирането или неразбирането, настроението или благоразположението на някого в централната власт.
Ясната гаранция за гражданите, че данъците им постъпват там, където те работят и живеят е допълнителен мотивиращ фактор за по-голяма данъчна дисциплина, подчерта кметът на община Ловеч Корнелия Маринова, която е символичен домакин на Регионалната дискусия за кметове и председатели на общински съвети от Северозападния район.
„Много важен акцент на предложенията на НСОРБ е фактът, че като цяло предлаганите промени няма да доведат и до увеличаване на данъчната тежест, а напротив - ефектът за бизнеса и гражданите ще бъде изцяло положителен. Този допълнителен ресурс ще възвърне активността на местната общност, ще бъде повод за повече граждански инициативи и по-отговорен и резултатен диалог по места. Така ще създадем реална възможност гражданите да влияят пряко (чрез избраните от тях органи) върху разпределението на средствата от техните данъци“ – обърна внимание Корнелия Маринова.
Като цяло, ако бъде приложен комплексът от мерки, разработен от НСОРБ, собствените приходи на община Ловеч биха се увеличили с 42%. Не са за подценяване и ефектите от промените в частта данък недвижими имоти, където сумарно бихме увеличили приходите с общо 12%, коментира кметът на Ловеч.
„Защо са ни необходими тези допълнителни приходоизточници? За да подобряваме условията за живот и работа на хората от нашите общини, за да предоставяме повече местни услуги, такива услуги, които хората искат. Фактът, че говорим за разширяване на собствената приходна база на общините предполага и едни по-отговорни решения на общинските съвети за тяхното разпределение“, подчерта Корнелия Маринова. Тя обърна внимание и на необходимостта общините да прилагат принципите на децентрализацията и в рамките на самите общини. Във сички 34 населени места на община Ловеч се предоставят електронни административни услуги. Ловеч инвестира много в развитието на ИТ структура и за информационна свързаност между населените места. Общината и второстепенните разпоредители работят в единна информационна среда и това прави вътрешните административни процеси много по-ефективно.
Децентрализацията по отношение на функциите задължително изисква и децентрализация по отношение на финансите. Въпреки известни ограничения, кметовете на населени места и кметските наместници в общината са натоварени със сериозни отговорности и на практика те споделят част от задълженията на общинската администрация, разказа Корнелия Маринова.