Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Коментирайте Указанията за набиране на проекти за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР

Коментирайте Указанията за набиране на проекти за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР

22.03.2023
Коментирайте Указанията за набиране на проекти за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР

На https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/12149 е публикуван за обществено обсъждане проект на Указания за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия (финансов план) по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за  бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР”.

Допустими конкретни бенефициенти по процедурата са:

  • 10-те големи градски общини в България, бенефициенти по Приоритет 1. „Интегрирано градско развитие“ на ПРР: Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград.
  • 40-те средни и по-малки градски общини - потенциални бенефициенти по Приоритет 2. „Интегрирано териториално развитие на регионите“: Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков, Сандански.

Бюджетът на процедурата е 10 млн. лв., като всяка община може да депозира само един проект (бюджетна линия). Минимален размер на проект не е определен, а максималният такъв за 10-те големи града е от по 280 хил. лв.. За 40-те средни и по-малки градски общини, горната граница на проект е 180 хил. лв.

Допустими за подкрепа са следните дейности:

  • Участие в специализирани обучения, програми за обмен на опит и добри практики, семинари, работни групи и др., за повишаване капацитета на бенефициентите в контекста на управление и изпълнение на инструменти за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) за програмен период 2021-2027 г., включително на принципа peer to peer в страната и в чужбина с други общини за подготовката на инвестиции за градско развитие и функционални зони;
  • Изготвяне на анализ „Ползи-Разходи“/ финансов анализ/ предпроектни проучвания (само за подготовката на проекти за интегриран градски транспорт и зони с потенциал за икономическо развитие) във връзка с участие с проектни предложения по ПРР 2021-2027;
  • Закупване и/ или доставка на компютри (хардуер и софтуер) и/или на ИТ оборудване, за обезпечаване на работата на структури, отговорни за подготовка и изпълнение на проектите по ПРР 2021 – 2027 г. и на териториалните органи по ПО 1 на ПРР.

От общините се изисква съфинансиране на дейностите за публичност и визуализация по проектите, чиито срок за изпълнение е до края на годината. 

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 17.00 часа на 10-ти май 2023 г.

За формиране на общо становище, до 24- ти март, на електронна поща: namrb@namrb.org ще очакваме предложения и коментари по проекта на Условията за кандидатстване от заинтересованите общини.