Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Колективен достъп на общините чрез RegiX до данни от Регистър на пенсионерите на НОИ

Колективен достъп на общините чрез RegiX до данни от Регистър на пенсионерите на НОИ

21.09.2022
Колективен достъп на общините чрез RegiX до данни от Регистър на пенсионерите на НОИ

В отговор на подаденото искане от НСОРБ, Министерството на електронното управление (МЕУ), със заповед №МЕУ-9478/16.09.2022 г., разпореди предоставянето на колективен достъп на общините през платформата RegiX до „Справка за наличието на упражнено право на пенсия за осигурителен стаж и възраст“ от Регистър на пенсионерите.

Всяка община, която иска да ползва посочената справка, следва да извърши следното:

  • Със заповед на кмета трябва да определи кои конкретни служители следва да получат достъп до справката в съответствие със техните служебни задължения;
  • Длъжностните лица от общината, определени да администрират достъпа на общинските служители до справките през RegiX, следва да активират достъпа на определените със заповедта лица. Тъй като за целта те трябва да разполагат с информация за правното основание за достъпа до справката, приложено изпращаме файла „220828_Pravno osnovanie“ .

При необходимост, допълнителна информация по въпроса може да получите на тел. 0889 620 222 или на електронна поща v.kojuharov@namrb.org от Венцеслав Кожухаров – старши експерт „Електронно управление“ към НСОРБ.