Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Изменя се операция „Приеми ме“ по ОПРЧР

Изменя се операция „Приеми ме“ по ОПРЧР

21.11.2022
Изменя се операция „Приеми ме“ по ОПРЧР

Изменят се критериите за избор по операция „Приеми ме 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. (ОПРЧР).

 Промените са:

  • Удължаване на срока за реализация на процедурата до 2023 г.;
  • Увеличаване на общия бюджет на процедурата на 139 750 000 лв.;
  • Премахване на конкретните цени за супервизия, заложени при програмирането на процедурата през 2015 г.

Операцията цели подкрепа за процеса на деинституционализация на деца, чрез продължаване и надграждане на устойчивия модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции, деца в риск и деца с увреждания, както и развиване на нови модели на работа и услуги за деца в риск и техните родители.

Проектът по процедурата се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане (АСП) от 01.12.2015 г., в партньорство с общините. Приемната грижа по проекта понастоящем се предоставя от 167 общини.  

Целта на промените е да бъде осигурено функционирането на приемната грижа до утвърждаването на стандарт за делегирана от държавата дейност „приемна грижа“ (в съответствие със стартиралата реформа в областта на социалните услуги), както и разработването и утвърждаването на промени в съответните Наредба и Методика, регламентиращи дейностите по прилагането на мярката закрила и съпътстващите приемната грижа социални услуги.

Премахването на конкретните цени за супервизия, заложени при програмирането на процедурата през 2015 г, се прави с оглед на динамиката в икономиката и неблагоприятните ефекти от нарастващата инфлация.