Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Дискусионен форум „Възможности за сътрудничество за интегрирани подходи в местното развитие“ за общините от Югоизточен регион за планиране

Дискусионен форум „Възможности за сътрудничество за интегрирани подходи в местното развитие“ за общините от Югоизточен регион за планиране

19.03.2023
Дискусионен форум „Възможности за сътрудничество за интегрирани подходи в местното развитие“ за общините от Югоизточен регион за планиране

На 23 и 24 март 2023 г. в гр. Сливен, хотел „Национал Палас SPA & Wellness“, НСОРБ-Актив организира Дискусионен форум на тема „Възможности за сътрудничество за интегрирани подходи в местното развитие“ за общините от Югоизточния регион за планиране.

Събитието е насочено към ръководителите на звена и експертите, ангажирани с подготовката, управлението и изпълнението на общински проектизаместник-кметове с ресор проекти и програми, инвестиции и икономическо развитие; експерти от общини, ангажирани с изпълнението на проекти по програма УРБАКТ 2014-2020 г.

Целта на форума е общинските експерти от Югоизточния регион за планиране в работен формат да обсъдят изпълнението и координацията на интегрирания териториален подход по Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021-2027 г., включително партньорството между общините бенефициенти на ПРР и общините бенефициенти на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР); разработването на концепциите за ИТИ; прилагане на подхода ВОМР и разработването, оценката и финансирането на проектните предложения.

В програмата е предвидено също така и представянето на Програма УРБАКТ IV 2021-2027 г. (URBACT) и споделянето на опит от досегашното участие на български общини по програма УРБАКТ III 2014-2020 г., както и представяне на инструмента на Европейската инвестиционна банка ELENA, чрез който общините могат да използват безвъзмездна техническа помощ за инвестиции в енергийна ефективност, ЕЕ и ВЕИ в сгради и иновативен градски транспорт.

Потвърждение за участие в дискусията има от представителите на ЕИБ, а покани за участие в нея са изпратени и до експерти от УО на ПРР 2021-2027 и УО на СПРЗСР.

Регистрацията за участие във форум „Възможности за сътрудничество за интегрирани подходи в местното развитие“ е само on-line на https://forms.gle/V29LRqEPCknzsDjx6 и ще бъде отворена до 16 март 2023 г. (четвъртък).

За подробна програма и повече информация, посетете сайта на НСОРБ-Актив: https://urb.namrb-activ.org/