Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Актуализирани предложения на НСОРБ в група „Култура“ на функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Актуализирани предложения на НСОРБ в група „Култура“ на функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

16.09.2022
Актуализирани предложения на НСОРБ в група „Култура“ на функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
  1. Сдружението предлага в проектобюджета за 2023 г. да бъдат предвидени минимум 202,5 млн. лв., или ръст от 23,7 млн. лв. спрямо актуализирания ЗДБРБ за 2022 г. за увеличение на стандартите за делегираните от държавата дейности в сферата на културата:
  • за субсидираната численост музеите, художествени галерии и библиотеките – ръст с не по-малко от 20% или 16,8 млн. лв.;
  • за читалищата – ръст с не по-малко от 6% или 5,9 млн. лв.
  1. Въвеждане на нов стандарт за финансиране на делегирана от държавата дейност „Финансова подкрепа за общински музеи“ с предвидени средства в общ размер минимум 7,3 млн. лв. и с натурален показател субсидирана численост и площ на откритите и закрити площи.
  2. Въвеждане на нов стандарт за допълнително целево подпомагане на общински културни институти, на които са предоставени за ползване културни ценности по смисъла на чл. 50, ал. 1 от Закона за културното наследство, или са ангажирани с опазването или популяризирането на такива културни ценности в общ размер на минимум 2 млн. лв.
  1. Предвиждане на целеви средства за реализиране на национални програми за:
  2. Финансиране на дейности по опазване и закрила на културното наследство, вкл. за поддържане на управляваните от музеите открити експозиционни площи.
  • Финансиране на откупки за попълване на фондовете на музеи и художествените галерии.