×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information | Актуализирани Методическите указания по ОПРР 2014- 2020

Актуализирани Методическите указания по ОПРР 2014- 2020

27.07.2022
Актуализирани Методическите указания по ОПРР 2014- 2020

На http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/ukazaniya-za-izpalnenie-na-dogovori/finansovo-upravlenie-kontrol-i-monitoring.aspx  са публикувани актуализирани Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г., актуални към 25. 07. 2022 г.

В пакета с документи са включени и Инструкция за бенефициентите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. относно отчитането на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН) на средствата от ЕС в България 2020,  и Отчетни документи.

Документът е в рамките на 102 страници и акцентира в/у отчитане и верифициране на индикатори по проекти за изграждане на социална инфраструктура - центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата; отчитане, верифициране и проследяване на индикатори по проекти за изграждане на социални жилища, както и проведени процедури по реда на ЗОП.