×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information
Правомощията на главните архитекти - акцент в заседанието на ПК по устройство на територията и недвижимото културно-историческо наследство

Правомощията на главните архитекти - акцент в заседанието на ПК по устройство на територията и недвижимото културно-историческо наследство

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков взе участие в есенното заседание на Постоянната комисия по устройство на...

25.11.2022 | see more →
НСОРБ удостоява главен комисар Николай Николов с почетния знак на организацията

НСОРБ удостоява главен комисар Николай Николов с почетния знак на организацията

 

25.11.2022 | see more →
Ръководството на НСОРБ обсъжда предложения за промени в нормативната база за реакция при бедствия

Ръководството на НСОРБ обсъжда предложения за промени в нормативната база за реакция при бедствия

 

25.11.2022 | see more →
Одобрена е Програма за трансгранично сътрудничество с Турция 2021-2027

Одобрена е Програма за трансгранично сътрудничество с Турция 2021-2027

На интернет страницата на НСОРБ, на:...

25.11.2022 | see more →
УНИЦЕФ България предлага да сподели опит от предоставянето на услуги за ранно детско развитие

УНИЦЕФ България предлага да сподели опит от предоставянето на услуги за ранно детско развитие

На 6 декември от 10:00 ч. УНИЦЕФ България организира среща във връзка с услуги за деца и семейства по отворена процедура за кандидатстване...

25.11.2022 | see more →
Провежда се първото обучение за ролите и отговорностите на риск-мениджмънта в процеса по управление на риска в организациите от публичния сектор

Провежда се първото обучение за ролите и отговорностите на риск-мениджмънта в процеса по управление на риска в организациите от публичния сектор

На 24 и 25 ноември във Велико Търново „НСОРБ-Актив“ ЕООД, съвместно с дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ от Министерство на...

25.11.2022 | see more →
Очакваме становища по проекта на Наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

Очакваме становища по проекта на Наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

На страницата за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране...

25.11.2022 | see more →
Работна среща за нередности, измами и конфликт на интереси при изпълнението на проекти, финансирани от ЕФСУ

Работна среща за нередности, измами и конфликт на интереси при изпълнението на проекти, финансирани от ЕФСУ

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (УО на ОПРР), кани всички бенефициенти по програмата за участие в...

25.11.2022 | see more →
Европейската комисия одобри Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.

Европейската комисия одобри Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.

Европейската комисия одобри Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА), която ще се прилага у нас. България е 9-та...

24.11.2022 | see more →
ОПОС ще финансира цялостно изграждане на системи за управление на биоразградими отпадъци

ОПОС ще финансира цялостно изграждане на системи за управление на биоразградими отпадъци

 

24.11.2022 | see more →