×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information
Постоянната комисия по Социални дейности към НСОРБ обсъди с централната власт най-належащите задачи пред общините

Постоянната комисия по Социални дейности към НСОРБ обсъди с централната власт най-належащите задачи пред общините

Членовете на Постоянната комисия по социални дейности към НСОРБ обсъдиха със заместник-министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска и...

29.11.2022 | see more →
Началото на кампанията „Българската Коледа“ бе дадено във Велико Търново

Началото на кампанията „Българската Коледа“ бе дадено във Велико Търново

 

29.11.2022 | see more →
Изменени са условията за кандидатстване по процедурата за модернизацията на образователна среда по ПВУ

Изменени са условията за кандидатстване по процедурата за модернизацията на образователна среда по ПВУ

Променени са Условията за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост...

29.11.2022 | see more →
Публикувана е ИГРП за 2023 г. по Програмата за образование

Публикувана е ИГРП за 2023 г. по Програмата за образование

На  https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/11366 е публикувана одобрената от Комитета за наблюдение Индикативна годишна работна програма за 2023...

29.11.2022 | see more →
УО на ПРСР публикува поредни разяснения по актуални въпроси от общините-кандидати по подмярка 7.2.

УО на ПРСР публикува поредни разяснения по актуални въпроси от общините-кандидати по подмярка 7.2.

УО на ПРСР публикува поредните разяснения във връзка с актуалните въпроси от общините-кандидати по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,...

29.11.2022 | see more →
Дискусия по проблемите на енергийната бедност

Дискусия по проблемите на енергийната бедност

 

28.11.2022 | see more →
Реформите в енергетиката предвиждат нови задължения за общините

Реформите в енергетиката предвиждат нови задължения за общините

 

28.11.2022 | see more →
През февруари ще бъде насрочено Общото събрание на НСОРБ

През февруари ще бъде насрочено Общото събрание на НСОРБ

 

25.11.2022 | see more →
Предложения на НСОРБ за законодателни инициативи в сектор „Сигурност“

Предложения на НСОРБ за законодателни инициативи в сектор „Сигурност“

Управителният съвет на НСОРБ на заседание днес разгледа предложения за законодателни инициативи в сектор „Сигурност“. Те са насочени към...

25.11.2022 | see more →
Предложение за междуобщинско сътрудничество на заседанието на Постоянната комисия по административно обслужване и общинска администрация

Предложение за междуобщинско сътрудничество на заседанието на Постоянната комисия по административно обслужване и общинска администрация

Заседанието на комисията се проведе на 24 октомври. То бе открито и водено от председателя й Маринела Пазвантова, секретар на община Сухиндол....

25.11.2022 | see more →