Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information
Покана за набиране на заявления за участие в процедура за конкурентен подбор на три пилотни общини за разработване на модел за отдел „Общински енергиен мениджър“

Покана за набиране на заявления за участие в процедура за конкурентен подбор на три пилотни общини за разработване на модел за отдел „Общински енергиен мениджър“

 

17.03.2023 | see more →
Проведе се заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Околна среда “ 2021-2027

Проведе се заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Околна среда “ 2021-2027

По време на днешното заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Околна среда”, беше приет окончателният вариант на програмата за...

17.03.2023 | see more →
С две години закъснение – шанс за реален старт на европейската подкрепа за рибарските общности в настоящия планов период

С две години закъснение – шанс за реален старт на европейската подкрепа за рибарските общности в настоящия планов период

Комитетът за наблюдение на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021 – 2027 г. проведе своето първо заседание....

17.03.2023 | see more →
Съдът на Европейския съюз отхвърли като недопустим иска на Европейската комисия срещу България за заплащане на финансови санкции за качеството на атмосферния въздух

Съдът на Европейския съюз отхвърли като недопустим иска на Европейската комисия срещу България за заплащане на финансови санкции за качеството на атмосферния въздух

Съдът на Европейския съюз отхвърли като недопустим иска на Европейската комисия срещу България за заплащане на финансови санкции за качеството на...

17.03.2023 | see more →
Лион търси партньори от България

Лион търси партньори от България

Властите на Голям Лион, Франция търсят български общини за партньори в мрежа по програма УРБАКТ. Мрежата ще бъде на тема интегрирано, системно и...

17.03.2023 | see more →
Само силна Кохезионна политика може да осигури единно и по-справедливо бъдеще за ЕС

Само силна Кохезионна политика може да осигури единно и по-справедливо бъдеще за ЕС

 

17.03.2023 | see more →
Указания за представяне на част 2 от Годишния областен доклад – въпросник за документиране на състоянието на общинската пътнотранспортна инфраструктура

Указания за представяне на част 2 от Годишния областен доклад – въпросник за документиране на състоянието на общинската пътнотранспортна инфраструктура

От Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) ни информираха, че са изпратили до общините подробни указания за ползване на...

17.03.2023 | see more →
122 проекта за енергийна ефективност са преминали предварителна оценка по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

122 проекта за енергийна ефективност са преминали предварителна оценка по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) извърши предварителното класиране на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции...

17.03.2023 | see more →
Изтичащи срокове и дежурство във връзка с предстоящите избори

Изтичащи срокове и дежурство във връзка с предстоящите избори

В НСОРБ постъпи писмо от ЦИК (НС-06-63/16.03.2023 г.), във връзка с предстоящите избори за народни представители на 2 април, с което напомнят на...

17.03.2023 | see more →
Заседание проведе Комитетът за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Заседание проведе Комитетът за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

 

16.03.2023 | see more →