×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information
Ръководството на НСОРБ дискутира с МРРБ изискванията за предстоящата процедура за енергийна ефективност на жилищни сгради по ПВУ

Ръководството на НСОРБ дискутира с МРРБ изискванията за предстоящата процедура за енергийна ефективност на жилищни сгради по ПВУ

 

26.09.2022 | see more →
Национален конкурс "Сграда на годината 2022"

Национален конкурс "Сграда на годината 2022"

Започна приемането на кандидатури за националния конкурс „Сграда на годината“. Учреден през 2002 година, той отличава най-добрите постижения при...

26.09.2022 | see more →
Становище на НСОРБ по проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС относно изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени п

Становище на НСОРБ по проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС относно изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени п

НСОРБ изпрати до Министерство на транспорта и съобщенията Становище по проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС относно...

26.09.2022 | see more →
Становище на НСОРБ по енергийното обновяване на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма

Становище на НСОРБ по енергийното обновяване на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма

На база коментари, бележки и въпроси на общини, НСОРБ депозира становище по проекта на документи за кандидатстване по процедура „Подкрепа за...

26.09.2022 | see more →
НСОРБ със становище по повторното обсъждане на енергийното обновяване на публичния сграден фонд

НСОРБ със становище по повторното обсъждане на енергийното обновяване на публичния сграден фонд

НСОРБ депозира становище по повторното обществено обсъждане на проекта на Насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно...

26.09.2022 | see more →
ММС обявява Национален конкурс за дизайн на младежка награда

ММС обявява Национален конкурс за дизайн на младежка награда

Във връзка с изпълнението на дейностите по реализирането на Европейска година на младежта 2022, Министерство на младежта и спорта (ММС) обявява...

26.09.2022 | see more →
НИНКН набира експерти за проучвания на територията на 6 населени места

НИНКН набира експерти за проучвания на територията на 6 населени места

 

23.09.2022 | see more →
EК одобри Програма УРБАКТ IV

EК одобри Програма УРБАКТ IV

Тази година бе наистина преходна за Програма УРБАКТ – приключи работата по последния набор партньорски мрежи по стария програмен период и след...

23.09.2022 | see more →
Пет големи европейски града искат един ден в седмица без автомобили

Пет големи европейски града искат един ден в седмица без автомобили

Проучване на "Кампания за чисти градове" (Clean Cities Campaign) сочи, че 62% от жителите в пет от големите европейски градове искат да има един...

23.09.2022 | see more →
Предизвикателствата пред общинската данъчна политика Пети национален форум на общинските данъчни експерти

Предизвикателствата пред общинската данъчна политика Пети национален форум на общинските данъчни експерти

 

23.09.2022 | see more →