×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information
Семинар за експертите по връзки с обществеността в общините

Семинар за експертите по връзки с обществеността в общините

 

29.09.2022 | see more →
Глобалната декларация за демокрация

Глобалната декларация за демокрация

German Marshal Fund Cities, в сътрудничество с Глобалния парламент на кметовете и Пакта за свободни градове, отправя предложение към кметовете от...

29.09.2022 | see more →
Напредъкът по изготвянето на Програмите с европейско финансиране 2021-2027

Напредъкът по изготвянето на Програмите с европейско финансиране 2021-2027

Към 23-ти септември, Европейската комисия отчете напредъка по програмирането на стратегическите документи за достъп до фондовете по Кохезионната...

29.09.2022 | see more →
Набират се проекти за младежки центрове по НПВУ

Набират се проекти за младежки центрове по НПВУ

В публичния модул на ИСУН 2020, са отворени за кандидатстване две процедури по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) – за...

29.09.2022 | see more →
Удължава се срокът на въведените противоепидемични мерки в страната

Удължава се срокът на въведените противоепидемични мерки в страната

Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-462/28.09.2022 г. за изменение на Заповед № РД-01-454 от 21.09.2022 г., с която удължава...

29.09.2022 | see more →
Партньорството с общините – през погледа на студенти от УАСГ

Партньорството с общините – през погледа на студенти от УАСГ

 

29.09.2022 | see more →
Министерският съвет е одобрил списъка на инвестиционни проекти на общините

Министерският съвет е одобрил списъка на инвестиционни проекти на общините

Министерският съвет е одобрил Списък по приоритети и приемливи направления/обекти от линейната техническа инфраструктура - общинска пътна и улична...

28.09.2022 | see more →
Правителството гласува средства за образователни програми и за изкуства и спорт на ученици

Правителството гласува средства за образователни програми и за изкуства и спорт на ученици

С допълнителни 4 957 963 лева ще се финансират дейности по четири национални програми за развитие на образованието, съобщава правителственият...

28.09.2022 | see more →
Одобрена е Интегрираната териториална стратегия на Южния централен регион

Одобрена е Интегрираната териториална стратегия на Южния централен регион

 

28.09.2022 | see more →
Важни разяснения по приема на общински проекти по подмярка 7.2 от ПРСР

Важни разяснения по приема на общински проекти по подмярка 7.2 от ПРСР

Министерство на земеделието публикува разяснения по ключови условия за кандидатстване и присъждане на точки по критериите за подбор по процедура №...

28.09.2022 | see more →