Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information
Удължава се срокът на договорите на лицата, ангажирани с прилагането на ПРСР и Стратегическия план

Удължава се срокът на договорите на лицата, ангажирани с прилагането на ПРСР и Стратегическия план

 

11.01.2023 | see more →
 Приети са промени в ОПРР 2014-2020

Приети са промени в ОПРР 2014-2020

 

11.01.2023 | see more →
МС прие промени в работата на Комитетите за наблюдение на програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление

МС прие промени в работата на Комитетите за наблюдение на програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление

 

11.01.2023 | see more →
Стартира набирането на проекти за чиста околна среда

Стартира набирането на проекти за чиста околна среда

На https://www.moew.government.bg/bg/zapochva-kampaniyata-chista-okolna-sreda-za-2023-g/ е обявена покана за набиране на проекти в рамките на...

11.01.2023 | see more →
Коментирайте Правилата за предоставяне на БФП по Програмите за програмен период 2021 – 2027

Коментирайте Правилата за предоставяне на БФП по Програмите за програмен период 2021 – 2027

На  https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7363  е публикуван проект на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за...

11.01.2023 | see more →
Да подкрепим Детската кухня

Да подкрепим Детската кухня

В края на м. ноември 2022 г., бе обявена за кандидатстване процедура „Детска кухня“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане...

11.01.2023 | see more →
МТСП набира номинации за Отличителния знак за постижения в политиката по равнопоставеност между жените и мъжете

МТСП набира номинации за Отличителния знак за постижения в политиката по равнопоставеност между жените и мъжете

 

11.01.2023 | see more →
Очакваме становища по ЗИД на Закона за горите

Очакваме становища по ЗИД на Закона за горите

Закон за изменение и допълнение на Закона за горите (ЗИД на ЗГ), сигнатура № 48-354-01-3/06.01.2023 г. Той внася важни изменения в чл. 111 от...

11.01.2023 | see more →
НСОРБ и МРРБ планират старта на Програмата за развитие на регионите

НСОРБ и МРРБ планират старта на Програмата за развитие на регионите

 

10.01.2023 | see more →
НСОРБ започва проект за развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България

НСОРБ започва проект за развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България

НСОРБ стартира изпълнението на договор № PO_752616_GA.DGII.1315.2022 по проект „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на...

10.01.2023 | see more →