×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Topical Information

Home | Topical Information
Набират се проекти за личностно развитие в училищното образование

Набират се проекти за личностно развитие в училищното образование

Обявена е първа покана за набиране на проектни предложения по процедура „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното...

03.10.2022 | see more →
Резюме на Програма Урбакт IV 2021-2027

Резюме на Програма Урбакт IV 2021-2027

Екипът на НСОРБ подготви резюме на одобрената от Европейската комисия на 22-ри септември Програма за междурегионално сътрудничество Урбакт IV...

30.09.2022 | see more →
Коментирайте процедурата за ЕЕ на жилищните сгради по ПВУ

Коментирайте процедурата за ЕЕ на жилищните сгради по ПВУ

В Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН), на...

30.09.2022 | see more →
Отменени са указанията на министъра на регионалното развитие за последващо узаконяване на „принудителните“ ремонти на общински язовири

Отменени са указанията на министъра на регионалното развитие за последващо узаконяване на „принудителните“ ремонти на общински язовири

С измененията в Закона за водите от 2018 г. беше предвидена възможността за извършване на ремонтно-възстановителни дейности от външен възложител...

30.09.2022 | see more →
Набират се проекти по Програмата за Дунавския регион

Набират се проекти по Програмата за Дунавския регион

Обявена е първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2021 – 2027:...

30.09.2022 | see more →
Нов председател на Комисия CIVEX на Европейския комитет на регионите

Нов председател на Комисия CIVEX на Европейския комитет на регионите

Членовете на Комисията за гражданство, управление, институционални и външни работи (CIVEX) на Европейския комитет на регионите избраха нов...

30.09.2022 | see more →
Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация

Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация

В Държавен вестник бр. 78 от 30.09.2022г. е обнародвана Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация....

30.09.2022 | see more →
Ефективното използване на бюджета на ЕС и кохезионните фондове са основни приоритети на Комисия COTER

Ефективното използване на бюджета на ЕС и кохезионните фондове са основни приоритети на Комисия COTER

Емил Бок, кмет на Клуж-Напока и бивш министър-председател на Румъния, беше избран за председател на Комисията за политика на териториално...

30.09.2022 | see more →
Удължава се кандидатстването по процедурата за лодкостоянките

Удължава се кандидатстването по процедурата за лодкостоянките

 

30.09.2022 | see more →
Съветът по сигурността е обсъдил готовността на местната власт за реакция при усложняване на обстановката в широкия Черноморски регион

Съветът по сигурността е обсъдил готовността на местната власт за реакция при усложняване на обстановката в широкия Черноморски регион

 

30.09.2022 | see more →