×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Стълб "Свързана България"

Home | XI годишни награди на Фондация „Енчо Керязов“ за талантливи деца

XI годишни награди на Фондация „Енчо Керязов“ за талантливи деца

11.03.2022
XI годишни награди на Фондация „Енчо Керязов“ за талантливи деца

От 10 март до 10 април, Фондация Енчо Керязов  приема предложения за номиниране на талантливи деца и младежи, постигнали успехи в образованието, изкуството и спорта през 2021 г. 

                     Годишните награди на Фондацията се присъждат на деца и младежи от 7 до 18 години, ученици от I  до XII клас в общински, държавни и частни училища в Република България. Програмата е отворена и за ученици със специални образователни потребности. Отличават се постиженията и отличията от световни, европейски и национални форуми, конкурси и фестивали  по изкуства и спортни състезания, включително  и организираните от Министерството на образованието и науката  национални олимпиади,  национални състезания, инициативи от  Националния спортен календар и от Националния календар за изяви по интереси.

                  За първа година наградите на Фондация Енчо Керязов се организират с подкрепата на Министерство на образованието и науката на Република България.

НСОРБ е партньор на инициативата.

              Формата за подаване на предложения за номинации в категориите Образование, Изкуство и Спорт е публикувана в сайта на Фондация Енчо Керязов на адрес  https://enchokeryazov.org/apply и ще бъде активна до 00:00 ч. на 10 април 2022 г.    

Предложенията за номиниране на ученици за всяка от категориите се подават от:

  • Административните ръководства на общински, държавни и частни училища;
  • Настоятелства и обществени съвети към училищата;
  • Читалища и школи по изкуствата;
  • Центрове за подкрепа за личностно развитие;
  • Национални спортни федерации, спортни клубове и сродни организации.
  • Персонално от учители и треньори.

          Не се приемат предложения за номинации, подадени от родители.

         

          Всички получени кандидатури се селектират по категории и се предоставят за разглеждане и оценка от експерти в специализираните три комисии, които излъчват по трима призьори във всяка категория.

Отличените ученици ще бъдат наградени на официална церемония  на 1 юни в Античен театър гр. Пловдив, по време на единадесетото издание на шоуто на Фондация Енчо Керязов „Нощ на звездите“.

           Адресът за кореспонденция с екипа на Годишните награди е:   office@enchokeryazov.org.