Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Municipalities today

Home | Municipalities today | Започна изпълнението на проекта за енергийната ефективност на общинската административна сграда във Видин

Започна изпълнението на проекта за енергийната ефективност на общинската административна сграда във Видин

25.01.2023
Започна изпълнението на проекта за енергийната ефективност на общинската административна сграда във Видин

С откриваща пресконференция и церемония „първа копка“ във Видин символично бе дадено началото на строително-монтажните работи по проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински административни сгради“.

Проектът е включен в списъка с индикативни основни проекти на одобрената по Приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР), процедура BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“. Той попада в Зоната с публични функции с висока обществена значимост на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Видин.

Специфичните цели на проекта са:

– Достигане на клас на енергопотребление минимум клас „С“ за административната сграда на Община Видин;

– Намаляване на разходите за енергия в сградата и достигане на по-високо ниво на енергийна ефективност;

– Намаляване на емисиите на парникови газове в гр. Видин, генерирани от консумацията на електроенергия за отопление и охлаждане;

– Осигуряване на по-добро качество на въздуха и по-добри условия за живот в съответствие с критериите за устойчиво развитие на администрацията и жителите на града;

-  Подобряване на експлоатационните характеристики и удължаване на жизнения цикъл на сградата.

Сградата на общината е построена през 1970 година и оттогава основни ремонти не са правени. Проектът ще обхване трите корпуса на сградата – високата част, топлата връзка и ниската част. Основните ремонтни дейности ще включат подмяна на дограмата и осветлението, изграждане на нова VRF система, благодарение на която ще бъдат спестени средства за електроенергия.

Общата стойност на проекта е 3 399 692,22 лева. Съфинансирането от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е 2 874 502,65 лева. Националното съфинансиране е 507 265,17 лева, а собственото възлиза на 17 924,40 лева. Стойността на самото строителство е в размер на 2 880 000,00 лева с ДДС.

Срокът за изпълнение на дейностите е 31 декември 2023 г.