Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Municipalities today

Home | Municipalities today | В Търговище предлагат издаването на първи сертификат за инвестиции с общинско значение клас "В"

В Търговище предлагат издаването на първи сертификат за инвестиции с общинско значение клас "В"

18.08.2022
В Търговище предлагат издаването на първи сертификат за инвестиции с общинско значение клас "В"

Община Търговище да издаде сертификат за инвестиция с общинско значение клас „В“ на фирма „Ховаг“ ЕООД, предлага в докладна до Общинския съвет кметът д-р Дарин Димитров.

Документът се издава след постъпило заявление от страна на фирмата и съгласно текстовете на Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение и издаването на сертификати клас „В“.

Сертификатът дава право на инвеститора да ползва съкратени административни срокове и индивидуално обслужване. Притежателите на този документ придобиват и право да закупят или да им бъде учредено възмездно ограничено вещно право върху общински недвижим имот, по местонахождението на тяхната инвестиция, без провеждане на търг или конкурс, но след решение на Общинския съвет.

От своя страна, фирмата се ангажира да реализира определена инвестиция в общината и да разкрие нови работни места. В случая искането на „Ховаг“ е сертификатът да бъде издаден за проекта им за изграждане и разширяване на помещения за производство на кабелни изделия и компоненти. Инвестицията е на стойност 1,5 млн. лв., като с нея ще се разкрият и 10 нови работни места. Фирмата се ангажира да я реализира поетапно в следващите 5 години.

Назначена от кмета комисия е  извършила оценка на постъпилите документи от инвеститора. На тази база е изготвено и мотивираното предложение до Общинския съвет.

Фирма „Ховаг“ е първата, подала заявление за сертификат клас „В“, след приемането на общинската Наредба в края на 2017 г. Тя е приета в изпълнение на Закона за насърчаване на инвестициите.