×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Municipalities today

Home | Municipalities today | "Ченгене скеле" посрещна събитие - дискусия за стартъп селищата

"Ченгене скеле" посрещна събитие - дискусия за стартъп селищата

27.09.2022
"Ченгене скеле" посрещна събитие - дискусия за стартъп селищата

На територията на бургаския културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“ се проведе събитието Rural Innovation Ecosystem Workshop. То е част от изпълнението на проекта Startup Village Chengene Skele. В работния семинар „Регионални иновационни екосистеми“ взе участие комисар Мария Габриел, която управлява ресора Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж в Европейската комисия.

Събитието откри кметът на Община Бургас Димитър Николов. То се провежда в рамките на споменатия проект на Общината и е насочен към изпълнение на пакет от мерки за развитие на стартъп село „Ченгене скеле“.

Ключовите теми на срещата бяха ефективният обмен на опит и добри практики за справяне с предизвикателствата пред стартъп селищата, стимулиране на иновативни подходи за развитие на селските региони, които да осигурят социално и екологично ангажиран икономически растеж; подходи за ограничаване на географската изолираност и премахване на социалната и икономическа маргинализация на селските региони.

Това бяха част от въпросите, които се обсъдиха с представителите на местните власти, академичните среди и бизнеса.

Специални участници в първия панел на събитието, в който се дискутираха различните политики, програми, стратегии и дейности за стимулиране на иновации в селските райони, бяха проф. Corchado Rodríguez – основател на форума Startup OLÉ, Tony Jin Yong – главен представител на Huawei в ЕС, Argyrios Spyridis – изпълнителен директор на Anthology Ventures, Кипър, г-жа Весна Балтина – заместник-кмет при Община Бургас.

Във втория панел бяха обсъдени предизвикателствата за създаване на стартъп екосистема в селата, както и възможността за икономически растеж чрез създаване на свързаност между академичната среда, бизнеса, местните и национални власти при намиране на общи решения за превръщането им в привлекателни точки за инвестиция.

Представители от кандидата за стартъп Селище - Чупрене, MS Comp Ltd. и Burgas Coliving споделиха с гостите на събитието за предизвикателствата, пред които се изправят при изпълнението на техните проекти, както и резултатите от постигнатото.

Свързаност и екосистемен подход, подкрепа за местните таланти и инвестиции са елементите, които комисар Габриел посочи като ключови за превръщане на селата в привлекателни места за работа и живеене.