Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Municipalities today

Home | Municipalities today | Регионалните и местните лидери предупреждават, че индустриалният преход крие рискове за МСП, ако териториалното въздействие бъде пренебрегнато

Регионалните и местните лидери предупреждават, че индустриалният преход крие рискове за МСП, ако териториалното въздействие бъде пренебрегнато

17.02.2023
Регионалните и местните лидери предупреждават, че индустриалният преход крие рискове за МСП, ако териториалното въздействие бъде пренебрегнато

Европейската индустриална политика и нейното въздействие върху регионите и градовете, включително стратегиите за преквалификация на работниците в рамките на зеления преход, реформата на рамката за икономическо управление и подобряването на оперативната съвместимост на публичния сектор, бяха основните теми, обсъдени по време на заседанието на Комисията за икономическа политика (ECON) на Европейския комитет на регионите (КР) на 15 февруари 2023 г. в Брюксел.

Преходът към неутралност по отношение на климата предполага много предизвикателства за местните и регионалните икономики, особено за тези с голям брой работници в енергоемки отрасли. Новият акт за намаляване на инфлацията, приет от правителството на САЩ, подтикна Европейската комисия да предложи промишлен план на Зелената сделка, за да подкрепи бързия преход към климатична неутралност на индустриите в ЕС. Основните опасения обаче остават свързани по-специално с автомобилния сектор и възможността за приоритизиране на покупките от ЕС в обществените поръчки в условията на конкуренция от страна на Китай и САЩ.

Нов доклад на ОИСР, публикуван (на 15 февруари) и представен на членовете на ECON, идентифицира 41 европейски региона като изложени на риск от прехода към неутралност по отношение на климата. Причината е комбинацията от високите им дялове на заетост и емисиите на глава от населението в най-енергоемките сектори. "Тези региони ще трябва да декарбонизират производствените активи, като в същото време се възползват от възможностите да осигурят справедлив преход за своите работници, например чрез преквалификация", се подчертава в доклада. Много от идентифицираните региони са в Северна и Централна Европа.

По време на заседанието на ECON местните лидери проведоха и първи обмен на мнения относно реформата на рамката на ЕС за икономическо управление. Представители на Европейската комисия, Европейския фискален съвет и академичните среди се включиха в дебата, по време на който членовете на ECON разкритикуваха предложението на Комисията за реформирана рамка за икономическо управление на ЕС заради липсата на местно и регионално измерение. Членовете припомниха, че местните и регионалните власти са отговорни за една трета от общите публични разходи и повече от половината от публичните инвестиции в ЕС. Някои от тях поискаха да се постави "златно правило", което изключва стратегическите инвестиции от изчисляването на дълга, като съфинансирането на кохезионни проекти.

Освен това членовете на ECON проведоха първи дебат относно мерките за подобряване на оперативната съвместимост в публичния сектор в целия Съюз, който ще бъде включен в становище на КР. Оперативната съвместимост е от особено значение за местните и регионалните власти, като се има предвид, че те са ключовите участници, които управляват и предоставят мрежови или информационни системи, които позволяват предоставянето на обществени услуги по електронен път. Членовете подчертаха, че особено периферните региони, като островните или планинските региони, често не са правилно интегрирани в механизмите за цифрово сътрудничество между държавите членки. Тяхното разстояние до други европейски региони и градове трябва да се има предвид при установяването на ефективна координация на всички нива на управление при предоставянето на обществени услуги. Освен това законодателното предложение  на Европейската комисия относно Акта за оперативно съвместима Европа може да изисква значителни човешки ресурси и преквалификация на работната сила, за да могат те да изпълняват цифровите задачи, които ще бъдат възложени на регионите и градовете.