Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Municipalities today

Home | Municipalities today | Община Свиленград въвежда система за интелигентно сметосъбиране в определени пилотни райони

Община Свиленград въвежда система за интелигентно сметосъбиране в определени пилотни райони

06.02.2023
Община Свиленград въвежда система за интелигентно сметосъбиране в определени пилотни райони

Система за интелигентно сметосъбиране и претегляне на отпадъците започва да действа на територията на община Свиленград, по демонстрационния новаторски проект "Въвеждане на добра практика в Община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци". Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г., Договор №BG16M1OP002-2.009-0076.

Община Свиленград въвежда системата за претегляне на генерирания битов отпадък в определени пилотни райони в града. Включени са и селата Капитан Андреево и Генералово.

На индивидуалните кофи и контейнерите са монтирани 500 броя транспондери за идентифициране на съдовете и 40 броя ултразвукови сензори за измерване на обема в тях. Поставят се само на съдовете за битов отпадък, защото ТБО се заплаща за този вид отпадък, а не за разделно събраните отпадъци – хартия, пластмаса, стъкло, зелени отпадъци и др. За да се отчете реално количеството изхвърлени отпадъци от домакинство, освен че съдовете трябва да могат да се идентифицират, трябва и да се заключват, за да са сигурни гражданите, че претегленият отпадък е само от съответния адрес. За тази цел са предвидени гравитационни заключваеми ключалки, като на всички домакинства са раздадени ключове за ползването им.

Сметосъбиращите машини се оборудват с кантари, които измерват теглото на вдигнатите кофи и контейнери, преди и след изпразването им в камиона, бордови компютри със софтуер и принтер.

Информацията от сензорите ще се изпраща в софтуерна платформа и на информационен портал за граждани, където ще се съхранява и анализира. Тази система позволява да се идентифицират контейнерите, които са пълни над определен процент от обема им. Част от информацията ще е достъпна за потребителите (в т.ч и чрез мобилно приложение), с цел проследяване на количествата отпадъци, образувани от тях и ползваните услуги по сметосъбиране. Информационната платформа е достъпна на сайта на община Свиленград в раздел Екология - секция Система за интелигентно сметосъбиране: https://www.svilengrad.bg/bg/ekologiya Достъпът до нея е през интернет браузер, чрез клиентски акаунти, които допълнително ще бъдат раздадени на гражданите.

Целта е да се стимулира разделното събиране на обемисти и едрогабаритни отпадъци и отпадъци от опаковки и общината да се подготви за въвеждането на принципа PAYT (pay-as-you-throw – плащаш, колкото изхвърляш). Чрез този принцип се променя схемата за заплащане на услугите за отпадъци – от заплащане базирано на данъчната оценка на имота (конкретно за България), към заплащане пропорционално на количеството изхвърлени битови отпадъци.

 

Проектът има за цел да демонстрира приложимостта на добрите практики, реализирани в редица европейски общини, по предотвратяване образуването на отпадъци вследствие от прилагането на икономическия инструмент „заплащане на такса битови отпадъци спрямо количеството им“ (PAYT) на територията на община Свиленград.