Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Municipalities today

Home | Municipalities today | Община Плевен приключи изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци"

Община Плевен приключи изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци"

01.08.2022
Община Плевен приключи изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци"

Плевен инвестира над 12 милиона лева за закриване и рекултивация на старото общинско депо за твърди отпадъци. Проектът е финансиран по приоритетна ос „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.”

Общата стойност на тази инвестиционна дейност за подобряване на екологията в общината е 12 195 816,84лв., от които 10 366 444,31 лв. са вложени от Европейския фонд за регионално развитие, а националното съфинансиране е 1 829 372,53 лв.

Изпълнението на проекта започна през май 2020 г. и приключва на 12 август т.г. Рекултивираната площ е 185 дка, като след техническата рекултивация оформената площ е около 173,16 дка. Предстои да бъде извършена и биологична рекултивация на депото в срок до пет години.

С вложените средства за извършване на тези необходими екодейности се постигна намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда - почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води, са категорични експертите. Елиминират се рисковете, произтичащи от движението и разпространението на замърсявания в тялото на депото и извън него. Това намалява рисковете за човешкото здраве, а крайната цел е да се постигне съответствие с европейските екологични нормативни изисквания за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, посочват изпълнителите на проекта от община Плевен.

На 3 август е организирано посещение на обекта на депото до село Буковлък, за да се демонстрират резултатите от изпълнението му, след което ще бъде дадена пресконференция за постигнатото.