Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Municipalities today

Home | Municipalities today | Община Благоевград и ЮЗУ „Неофит Рилски“ обединяват усилия в противодействието на престъплението трафик на хора

Община Благоевград и ЮЗУ „Неофит Рилски“ обединяват усилия в противодействието на престъплението трафик на хора

03.08.2022
Община Благоевград и ЮЗУ „Неофит Рилски“ обединяват усилия в противодействието на престъплението трафик на хора
Source: Фейсбук страница на Община Благоевград
Кметът на Община Благоевград Илко Стоянов и Ректорът на Югозападен университет „Неофит Рилски“ проф. д-р Борислав Юруков подписаха споразумение за осъществяване на съвместна дейност в работата със студенти от катедра „Социология“ към Философски факултет, в областта на противодействие и превенция на трафика на хора, в това число , провеждане на изследвания за различни аспекти на престъплението.
 
Споразумението за провеждане на стажове е насочено към детайлно запознаване на възпитаници на висшето училище с дейността на Местната комисия за борба с трафика на хора, видовете експлоатационни практики на престъплението, както и извършване на аналитична работа по отношение на методите на въвличане и примамване на жертвите.
Взаимодействието с академичната общност има за цел да се надградят регионалните политики за предотвратяване и превенция на трафика на хора.

Трафикът на хора в световен мащаб представлява сериозно нарушение на човешките права и е свързан със злоупотреба с човешкото достойнство. За да бъде ограничено явлението е необходимо обединяване на усилията на всички ангажирани с проблема институции на национално, регионално и международно ниво.
Трафикът на хора като трансгранично явление засяга България, която е преди всичко страна на произход на жертви на трафик, но поради географското си положение е и страна на транзит. Стратегическото й местоположение я прави особено уязвима по отношение на нелегалните канали не само за жертви на трафик, но и мигранти, които нелегално се опитват да прекосят държавните граници.