Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Municipalities today

Home | Municipalities today | 11 стипендии за медицински сестри предоставя Община Самоков през тази учебна година

11 стипендии за медицински сестри предоставя Община Самоков през тази учебна година

08.12.2022
11 стипендии за медицински сестри предоставя Община Самоков през тази учебна година
11 стипендии за медицински сестри предоставя Община Самоков през тази учебна година.
Те са отпуснати с решение на ОбС, като целта е да се обезпечи здравното заведение в Самоков с така необходимите кадри от медицински сестри.
Стипендиите се отпускат на студенти с професионална квалификация „Здравни грижи”, като условието за получаването им е обучаващите се за медицински сестри да стажуват в МБАЛ – Самоков, а след завършването си да работят в здравното заведение поне още пет години.
Благодарение на активната работа на ръководството на МБАЛ – Самоков и с подкрепата на Община Самоков, към днешна дата в болницата в Самоков работят 15 учащи медицински специалисти, а 5 от завършилите са със сключен трудов договор. Отделно през летния сезон, допълнителен брой учащи за медицински сестри са провели летния си стаж в болницата.
Болницата в Самоков e акредитирана база за обучение за лекари - специализанти и медицински специалисти. Към момента в МБАЛ-Самоков има трима специализанти – двама в Хирургично отделение и един във Вътрешно. Трима млади лекари са в подготовка за зачисляване на специализация. Болницата поема всички разноски по обучението им.
Кадровото обезпечаване на здравните заведения в страната ни е едно от най-големите предизвикателства, пред които са изправени болниците. Ето защо активната политика в тази насока е много важна и МБАЛ-Самоков е един от добрите примери.
Сериозни инвестиции през последните години са направени и в базата, и в медицинска апаратура.
Ежегодно Общината отпуска по 100 хил. лв. за закупуване на апаратура. През 2022 г. МБАЛ – Самоков е закупила апаратура за 200 хил. лв. и със собствени средства. Направени бяха основни ремонти на отделенията по кардиология, нервни болести и хемодиализа със средства на Община Самоков и Общинското строително предприятие. По проект „Красива България” е ремонтирана Хирургията и Детско отделение, със средства по европейска програма са обновени Операционния блок, ОАРИЛ и Родилна зала. За последните 10 години над 5 млн. л.в са инвестирани в техника.