×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Partner Experience

Home | International Cooperation | Partner Experience | Проучване на въздействието на цифровата трансформация върху демокрацията и доброто управление

Проучване на въздействието на цифровата трансформация върху демокрацията и доброто управление

11.07.2022
Проучване на въздействието на цифровата трансформация върху демокрацията и доброто управление

В проучване се разглежда въздействието на цифровата трансформация върху демокрацията и доброто управление в светлината на 12-те принципа на добро демократично управление, като се изтъкват рисковете и възможностите, смекчаващите и улесняващите фактори и се предоставят примери, извлечени от опита на държавите-членки на Съвета на Европа.

Пълният текст можете да видите в приложението по-долу.