×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

For Municipalities For Municipalities

Instructions

Home | For Municipalities | Instructions
Помощен материал от АСП за изготвяне на предложението за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво

Помощен материал от АСП за изготвяне на предложението за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво

Агенцията за социално подпомагане (АСП) предоставя утвърдена структура на предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно...

27.01.2023 | see more →
Приложение към информацията от МРРБ за условията и реда за влагане в строежите на устойчиви на огън вътрешни вертикални неносещи стени (леки прегради) в сгради

Приложение към информацията от МРРБ за условията и реда за влагане в строежите на устойчиви на огън вътрешни вертикални неносещи стени (леки прегради) в сгради

24.03.2022 | see more →
Процедура по чл. 5а и Правила по чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от ЗМДТ

Процедура по чл. 5а и Правила по чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от ЗМДТ

24.02.2022 | see more →