×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Информация за актуални събития

Home | 76 общини с проекти по Красива България

76 общини с проекти по Красива България

02.02.2022
76 общини с проекти по Красива България

 

По проведената в периода 13.09.2021 г. - 07.01.2022 г. кампания за 2022 г. на Проект „Красива България” (ПКБ), са подадени 86 проекта https://www.mlsp.government.bg/novini-1 

Проектите са на 80 кандидати, в т.ч. 76 общини, БНР, БНТ, Държавна агенция „Архиви“ и Технически университет - Габрово.  Подадените  86 заявления са за обекти на територията на 23 области в 76 общини, като разпределението им по мерки е следното:

  • мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”- 39 заявления;
  • мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”- 41 заявления;
  • мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”- 6 заявления.