Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Information About Current Events

Home | Заседания на две комисии на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа

Заседания на две комисии на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа

16.09.2022
Заседания на две комисии на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа

На 14 септември се проведоха дистанционни заседания на двете комисии на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа – по мониторинг и по актуални въпроси.

Комисията по мониторинг прие проектите на три доклада по прилагането на Европейската харта на местното самоуправление в Белгия, Швеция и Дания. Те ще бъдат внесени за обсъждане и приемане на 43-та сесия на Конгреса, която ще се проведе в Страсбург, Франция, от 25 до 27 октомври 2022 г.

Комисията обсъди и въпросите, свързани с положението на местната и регионална демокрация в Република Молдова и изработване на пътна карта за пост-мониторинг в страната. Ако бъде одобрено предложението, темата ще бъде включена и в програмата на мартенската сесията.

Комисията прие предварителен проект на резолюция, насърчаваща прилагането на Кодекса за добри практики относно местните референдуми, приет от Венецианската комисия и Съвета за демократични избори.

Дневният ред на Комисията по актуални въпроси включваше доклад за ситуацията с приемането на жени и деца бежанци в градовете и регионите на Европа, подготвен след посещение на представители на Конгреса в Полша през юли 2022 г. В доклада се разглеждат специфичните нужди на жените и децата бежанци, ролята на местните власти и регионите в процесите на приемане, и предизвикателствата и най-добрите практики в това отношение.

Членовете на комисията одобриха предварителния проект за резолюция и препоръка за изработване на допълнителен протокол по въпросите на околната среда към Европейската харта на местното самоуправление.

Комисията прие и проект на референтни условия за доклад относно местните и регионалните медии, пазители на демокрация. На следващото заседание на комисията ще се проведе кръгла маса по темата за подпомагане изготвянето на доклада.

Постигнато бе съгласие да се изготви доклад относно процеса по възстановяването на местните и регионалните общности след големи кризи.

Следващите заседания ще се проведат през март 2023 г., в рамките на 44-тата сесия на Конгреса. Членовете бяха поканени да изразят интерес са относно поемане на домакинството на заседанието на Комисията по актуални въпроси през юни 2023 г.