×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Information About Current Events

Home | International Cooperation | Network of Associations of Local Authorities of South-East Europe | Information About Current Events | Новини от асоциациите на местните власто от Югоизточна Европа

Новини от асоциациите на местните власто от Югоизточна Европа

10.08.2022
Новини от асоциациите на местните власто от Югоизточна Европа

Съюз на общините от Черна гора

Президентът на Черна гора награди Съюзът на общините в Черна гора с ордена на Черногорското знаме втора степен.

Тази година Съюзът на общините в Черна гора отпразнува своята 50-та годишнина. На официалната церемония президентът Мило Джуканович подчерта, че организацията успешно изпълнява мисията си да бъде представител на интересите на местните власти и открит комуникационен канал за връзка с тях. „Благодарение на отговорното ръководство, организацията успя да запази единството си. Тя е рядък модел за вземане на решения с консенсус, който следва да служи за пример на цялото общество. Като член на редица международни и регионални организации, Съюзът успя да утвърди имиджа на Черна гора и допринесе за европейската интеграция на страната“, допълни той.

За постигнатите резултати, Мило Джуканович награди Съюза на общините с Ордена на Черногорското знаме втора степен.

Председателят д-р Иван Вукович изтъкна, че през изминалия половин век Съюзът е оправдал целта си, давайки неизмерим принос за подобряване на местната демокрация, за създаване на нормативна рамка за по-добро функциониране на общините: „В постоянната борба за подобряване на условията на работа на местните власти, ние се опитваме и успяваме да останем верни на принципите, на които се гради организацията – доброволност, надпартийност, публичност, независимост и уважение към многообразието“.

По случай юбилея бяха връчени благодарствени грамоти на изявени личности и организации с особен принос за развитието на местното самоуправление и постигане целите на Съюза на общините.

От името на наградените благодари Тарзан Милошевич, бивш председател на Съюза на общините, който подчерта, че организацията е била и остава фактор на единството и взаимодействието на всички общини.

На събитието присъстваха председателят на Парламента на Черна гора Даниела Джурович, министри, висши държавни служители, кметове на общини, председатели на общински събрания, представители на дипломатическия корпус в Черна гора и други партньори на Съюза на общините.

Постоянна конференция на градовете и общините в Сърбия

Септември е месецът на градската мобилност

Европейската седмица на мобилността традиционно ще се отбележи от 16 до 22 септември. Тази година тя е под мотото „По-добри връзки“ и цели да популяризира алтернативни видове транспорт, които могат да допринесат за декарбонизацията на градските райони и здравословния начин на живот. Устойчивата градска мобилност заема важно място в Националната стратегия за устойчиво градско развитие на Република Сърбия, тъй като проблемите, свързани с качеството на въздуха и прекомерния трафик, представляват голямо предизвикателство за всички големи градове и общини.

От 2020 година Постоянната конференция на градовете и общините в Сърбия (SCTM) и Министерството на строителството са национални координатори на кампанията и участието на сръбски градове и общини е все по-важна. Сърбия е сред най-активните от страните в региона.

Министерството на строителството, транспорта и инфраструктурата подписа договори за отпускане на средства за подобряване на устойчивата градска мобилност с град Ниш и община Алексинац. Финансирането е чрез плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за устойчиво градско развитие.

Град Ниш ще получи два милиона динара, община Алексинац – един милион, като средствата ще бъдат използвани за подобряване и разширяване на велосипедната инфраструктура.