Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Information About Current Events

Home | International Cooperation | Network of Associations of Local Authorities of South-East Europe | Information About Current Events | Форум на жените кметове от Югоизточна Европа

Форум на жените кметове от Югоизточна Европа

07.04.2022
Форум на жените кметове от Югоизточна Европа

Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа (NALAS) организира консултативна среща на Форума на жените кметове от Югоизточна Европа.

Форумът бе създаден през декември 2019 г. и обединява жени кметове и председатели на общинските съвети от 12 държави в Югоизточна Европа с цел: овластяване и изграждане на коалиция за засилено интегриране на принципа на равенство между половете в местната политика; улесняване на възможностите за сътрудничеството и взаимодействието между жените кметове; изготвяне на  препоръки и инициативи за интегриране на принципа на равенство между половете и съобразено с равенството между половете бюджетиране на местно ниво в региона на ЮИЕ.

Като член на NALAS, НСОРБ бе поканено да участва и подкрепи събитието, което се проведе под домакинството на община Бар (Черна гора) в периода 6-7 април.

Сдружението бе представлявано от г-жа Корнелия Маринова, кмет на община Ловеч и Яна Дочева от екипа на НСОРБ. Сред другите местни изборни лица, поканени да участват бяха кметовете на Крушевац, Сърбия, Лушня, Албания, Даниловград, Черна гора и Крузеш, Молдова. Участваха и представители на националните асоциации от Румъния, Сърбия и Молдова.

Консултативната среща се проведе в три сесии, в които участниците обсъдиха основните нужди и интереси на местните власти за насърчаване по-активното участие на жените в политическия живот на местно ниво. Проведена бе дискусия относно предизвикателствата в сферата на изработването на бюджети и политики, съобразени с нуждите на жените, както и мерките за тяхното преодоляване. В края на срещата участниците обсъдиха и организацията на следващия Форум през есента на тази година, включително теми, целеви групи и дейности.

В началото на срещата екипът на NALAS представи резултатите от проучване за представителството на нежния пол в политически живот на местно ниво. От представената информация може да се заключи, че има слабо подобрение спрямо 2019 г., когато жените-кметове в ЮИЕ са 7.5%, а през 2021 са 8.3%, при средно ниво за ЕС 15%. В България жените ръководители на общини са 14.4%, като кметът на София е една от трите жени-кметове на столици в региона. Въведените в Сърбия квоти за жени са довели до положително развитие и увеличаване на процента жени в местната политика. Въпреки въведените изисквания за кандидатските листи в Албания, които следва да бъдат поравно разделени между мъжете и жените, след изборите резултатите показват, че мъжете-кметове имат превес.

В своето въвеждащо изказване кметът на Ловеч подчерта, че „Политиките за младежите, децата и семейството са в основата на устойчивото икономическо развитие на всяка общност“. Г-жа Маринова сподели, че по-активното участие на жените в местния живот е важен елемент за развитието на общността. Тя даде пример с лятната Бизнес академия за стартиращи предприемачи в Ловеч, реалзирана по проект на Фондация „Америка за България“ и в партньорство със Съвета на жените в бизнеса в България, в рамките на която първа и трета награда за проекти са връчени на представители на нежния пол.

По отношение на темата за създаването на публични пространства, съобразени с нуждите на всички, г-жа Маринова представи опита на общината в изграждането на нови пространствени решения и реновирането на централната градска част на Ловеч. „В изпълнение на проекта ще бъдат изградени три детски площадки за деца от различни възрасти и за деца с увреждания, както и скейт парк“, сподели кметът на Ловеч и допълни, че „това е един очакван проект“, проектиран след задълбочено проучване на нуждите на гражданите и изпълнение на ангажимент към децата и младите хора в общността.

Кметът на Ловеч посочи и успешния модел на общинския зоопарк, който е вторият по големина в България: „Това не е просто зоопарк, а пространство за възпитание, организиране на открити уроци, за отдих и разходка или за занимателни игри“.

В дискусията относно предизвикателствата пред дамите да водят успешна кариера и паралелно да отглеждат деца бяха споделени редица добри практики, сред които организиране на лятно училище за децата в Лушня, Албания, заделяне на допълнителен бюджет за изграждане на детски градини в селските райони на територията на Данилоград в Черна гора. По същата темата, г-жа Маринова сподели за приетите промени в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини. С промените се регламентира, наред с друго, организацията на работа в детските градини в неучебното време през летните месеци. Решението е прието след провеждане на предварително проучване и обсъждане с родителите на децата. По този начин родителите не се налага да търсят алтернативни грижи за децата си през летните месеци или да правят компромиси с работните си ангажименти.

Участниците постигнаха съгласие, че сред основните предизвикателства са липсата на данни и анализи за нуждите на жените, както и ясна методология за проектиране на бюджети, отчитащи техните потребности. Също така бе решено, че в рамките на следващия Форум ще бъдат представени най-успешните модели и практики в сферата на равнопоставеността, както и ще бъдат проведени дискусии относно ролята на жените за развитието на различните сектори на местната икономика.