Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

Important Deadlines Important Deadlines

Important Deadlines

Home | Important Deadlines | Срок по бюджетната процедура за 2024 г. - НСИ предоставя актуализиран списък на ЮЛ, контролирани от държавата и/или общините

Срок по бюджетната процедура за 2024 г. - НСИ предоставя актуализиран списък на ЮЛ, контролирани от държавата и/или общините

Срок по бюджетната процедура за 2024 г.

До 23 август 2023 г. НСИ предоставя актуализиран списък на ЮЛ, контролирани от държавата и/или общините, които по последни данни попадат в обхвата на сектор „Държавно управление“, включително по подсектори съгласно изискванията на Европейската система от национални и регионални сметки, както и списък на юридическите лица, контролирани от държавата и/или общините, с общ размер на задълженията към 31 декември 2022 г. над 0,1 на сто от БВП, които не са част от консолидираната фискална програма и не попадат в обхвата на сектор „Държавно управление“.