Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

Important Deadlines Important Deadlines

Important Deadlines

Home | Important Deadlines | Краен срок за подаване на на годишните отчети за дейността на здравните медиатори

Краен срок за подаване на на годишните отчети за дейността на здравните медиатори

Тече срокът за подаване на годишните отчети за дейността на здравните медиатори на територията на съответната община, съгласно чл. 9 от в Наредба № 1 от 19.08.2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори (Наредба № 1).

Здравният медиатор изготвя годишния отчет за 2022 година, който представя на прекия си ръководител и на кмета на общината. Образецът за изготвяне на отчета е съгласно приложението към Наредба № 1.

Годишните отчети се изготвят и представят от кмета на общината в Министерство на здравеопазването - в срок до един месец от изтичане на отчетния период - 31 януари 2023 година.