×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

Important Deadlines Important Deadlines

Important Deadlines

Home | Important Deadlines | Краен срок за коментари и бележки от общините до НСОРБ по процедура „Изграждане на младежки центрове“ по ПВУ

Краен срок за коментари и бележки от общините до НСОРБ по процедура „Изграждане на младежки центрове“ по ПВУ

Краен срок за коментари и бележки от заинтересованите общините до НСОРБ по процедура „Изграждане на младежки центрове“ по ПВУ - 9 август.

Повече информация - вижте ТУК.