Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

For Municipalities For Municipalities

Trainings

Home | For Municipalities | Trainings | Проект PUnCH

Проект PUnCH

Финансиране: Европейска комисия, Програма „Европа за гражданите“2014-2020

Бюджет на НСОРБ: 2950 евро

Начало на проекта: м. декември 2018 г.

Край на проекта: м. ноември 2020 г.

Проект PUnCH („Участие на необхванатите граждани във вaлoризирането (покачване на стойността) на културното наследство“) е мрежа от 16 организации (4 асоциации на общини, 5 общини и 7 организации на гражданското общество) от 11 страни членки на ЕС, Fyrom и Република Сърбия. Водещ партньор на проекта е полската община Даброва.


Целите на проекта включват:

  • Насърчаване на европейското сътрудничество в посока засилване на връзките между включването на необхванатите граждани от обществото, европейското сближаване и валоризацията на европейското културно наследство;
  • предоставяне на необхванатите граждани инструментите за активно участие в изграждането на политиките на ЕС и създаване на междукултурна инициатива за валоризация на европейското културно наследство (ECH);
  • предоставяне на възможност на необхванатите групи и/или младежи в неравностойно положение да участват в европейския дебат за бъдещето на Европа като цяло и политиките на ЕС относно валоризацията културното наследство в частност.

 Основни дейности:

  • 6 обучителни работни срещи за провеждане на местни дейности с цел събиране на идеи за валоризиране на културното наследство чрез включване на необхванатите граждани;
  • Изпълнение на 5 местни дейности в съответните държави за събиране на идеи за валоризиране на културното наследство чрез организиране на срещи и/или провеждане на дистанционно проучване:

Местна дейност 1: Изграждане на местно сътрудничество с НПО, висшите училища и университети;

Местна дейност 2: Възможности за социално включване чрез валоризация на материалното наследство;

Местна дейност 3: Възможности за социално включване чрез валоризация на природното наследство;

Местна дейност 4: Възможности за социално включване чрез валоризация на нематериалното наследство;

Местна дейност 5: Възможности за социално включване чрез валоризация на дигиталното наследство.

Връзки и контакти: 

Фейсбук страница – PUNCH Network of Towns;

Сайт на водещия партньор – www.dabrowa-gornicza.com