×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Consultation papers

Home | For Municipalities | Consultation papers | Консултативен материал на НСОРБ: Административното обслужване в общините: ключови промени в нормативната уредба и добри практики за модернизация на процесите и услугите

Консултативен материал на НСОРБ: Административното обслужване в общините: ключови промени в нормативната уредба и добри практики за модернизация на процесите и услугите

23.03.2022
Консултативен материал на НСОРБ: Административното обслужване в общините: ключови промени в нормативната уредба и добри практики за модернизация на процесите и услугите

 

Екипът на НСОРБ, съгласувано с експерти от общините подготви консултативен материал, свързан с административното обслужване, извършвано от местните власти.

В материала са представени всички ключови промени в нормативната уредба през последните две години, както и добри практики за модернизация на процесите и услугите в общините. Акцентирано е върху развитието на електронното управление в общините и предоставянето на електронни административни услуги.