×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

For Municipalities For Municipalities

Безплатна експертна подкрепа за общинските европроекти за програмен период 2021 – 2027 г.,

Home | For Municipalities | Безплатна експертна подкрепа за общинските европроекти за програмен период 2021 – 2027 г.,
Проект “Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP”
Проект “Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP” see more →
„Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители”
„Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители” see more →
Проект „Национална информационна точка по Програма УРБАКТ“
Проект „Национална информационна точка по Програма УРБАКТ“ see more →