×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

For Municipalities For Municipalities

Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво

Home | For Municipalities | Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво
Информационни дни за Шестата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво

Информационни дни за Шестата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво

Секретариатът на Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво (Дирекция „Устройство на територията и...

11.02.2022 | see more →
МРРБ обявява Шеста процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини

МРРБ обявява Шеста процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява Шеста процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро...

11.02.2022 | see more →