Предстоящо онлайн заседание на Постоянната комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм на НСОРБ

За събитието

Националното сдружение на общините в Република България кани членовете на Постоянната комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм на НСОРБ за участие в заседание, което ще се проведе дистанционно  на 4 ноември 2021 г.(четвъртък)  от 13.00 до 16:30 часа чрез видеоконферентна връзка (онлайн). Заседанието на ПКСП ще се проведе  в платформата за онлайн събития ZOOM (www.zoom.us)

Предварителният дневен ред можете да видите ТУК.

Регистрация за участие в заседанието можете да направите на следния онлайн адрес:

https://forms.gle/sog6tBeXTu4azfPSA

Можете да заявите Вашето участие в срок до 2 ноември  2021 г.(вторник). В същия срок можете да изпратите и своите предложения за включване на допълнителни теми в дневния ред, които желаете да представите или да бъдат обсъдени, вкл. и на ел. поща на секретаря на Комисията, Благой Станчев: b.stanchev@namrb.org.

На 3.11.2021г. (сряда) на посочения в заявката за участие e-mail адрес (обърнете внимание за правилното му изписване) ще получите окончателната програма, линк за онлайн срещата и техническа информация за провеждането на заседанието.

За допълнителни въпроси и съдействие, можете да се свържете с Петя Иванова - p.ivanova@namrb.org  или  с Благой Станчев: b.stanchev@namrb.org, тел.  (02) 943 44 67, 943 44 68.