Обучение „Работа в Единния модел по заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“

За събитието